Tháng Mười Hai 5, 2016
58eb2bd2

Ngành giấy và thép hiện đang điêu đứng do vừa phải lo tiền nhập nguyên liệu

Các doanh nghiệp ngành giấy và thép hiện đang điêu đứng do vừa phải lo tiền nhập nguyên liệu, vừa lo tiền ký quỹ với tỉ […]