Category Archives: Uncategorized

Ngành giấy và thép đang điêu đứng về tiền nhập nguyên liệu

Các doanh nghiệp ngành giấy và thép hiện đang điêu đứng do vừa phải lo tiền nhập nguyên liệu, vừa lo tiền ký quỹ với tỉ lệ khá lớn trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, trong khi các quy định về ký quỹ theo luật vẫn chưa được hướng dẫn.  Nhiều […]