Hình ảnh về TKC PAPER

Team building tại Vũng Tàu (2023)

Hình ảnh nhà máy

Hình ảnh về TKC PAPER

Hình ảnh nhà máy

Tất niên tại TKC PAPER

Kỷ niệm thành lập TKC PAPER (17/09/2023)

Team building tại Mũi Né – Phan Thiết

Team building tại Bình Hưng – Ninh Chữ

Team building tại Đà Lạt (2022)